Luovia toteutuksia aurinkovoimalla

Yli 30 vuotta toimitilasisustuksia sekä tapahtuma- ja messutoteutuksia tuottanut Standi kehittää toimintaansa entistä ekologisemmaksi. Yrityksen tuotannon ja toimiston sähkönkulutus ja lämmitys katetaan toukokuusta eteenpäin päiväsaikaan 100%:sesti aurinkovoimalla.

Ympäristöystävällistä tila- ja tapahtumatuotantoa

Standin toimisto- ja tuotantotilojen energiasaneeraus Vantaan Petikossa valmistuu lähiviikkoina, jolloin luovutaan kaukolämmöstä ja siirrytään lämpöpumpputekniikkaan sekä otetaan aurinkovoimala käyttöön. Syksyllä aloitettu hanke on merkittävä askel kohti entistä ekologisempaa tila- ja tapahtumatuotantoa.

– Lähdimme muutama vuosi sitten kartoittamaan huolella toimintamme ympäristövaikutuksia. Kävimme läpi tuotantomme prosessien eri vaiheet ja tehostimme kierrätystä, lajittelua sekä materiaalihallintaa. Osana projektia haimme mukaan Vantaan kaupungin Energiaviisas Petikko-Varisto -hankkeeseen, jonka tavoitteeksi asetettiin paitsi kiinteistömme hiilijalanjäljen myös ylläpitokustannusten pienentäminen, kertoo Standin toimitusjohtaja Jorma Numminen.

Kiinteistöön tehtiin kattava energiakartoitus sekä PTS-suunnitelma yhteistyössä Rambollin ja EcoRealin kanssa.

– Halusimme tuotantotiloistamme mahdollisimman energiatehokkaat. Kiinteistön eristyksen parantaminen, IV-lämmöntalteenoton tehostaminen, ilmavesilämpöpumppujen käyttöönotto, aurinkosähkövoimalan ja rakennusautomaation hyödyntäminen ovat paitsi investointeja tulevaisuuteen myös askeleita kohti ympäristöystävällisempää toimintaa”, Numminen jatkaa.

Standin 5000 m2 toimisto- ja tuotantotilojen saneerauksen myötä hiilijalanjälki paranee laskelmiin perustuen 54 % ja energiankulutus laskee 50 %. Aurinkoisten kuukausien ajan yritys on lähes omavarainen sähköntuotannon osalta, kun 371 aurinkopaneelista koostuva 115 kWp:n voimala otetaan käyttöön toukokuun alussa.