Mittatilauskalusteet | Suunnittelusta toteutukseen

Kun tila on haasteellinen, tarve uniikki tai kalusteita koskevat käyttö- ja turvallisuusvaatimukset eivät täyty valmiskalusteiden toimesta, tarvitaan erikoiskalustesuunnittelua. Kokosimme sinulle vinkkilistan, jonka avulla pystyt huomioimaan kalustesuunnittelun kannalta tarpeelliset asiat ja varmistamaan, että tulos palvelee käyttötarkoitustaan.

Kalustesuunnittelu alkaa tarvekartoituksella

Erikoiskalusteen suunnittelu alkaa tarvekartoituksesta, jonka tehtävänä on selvittää:

  • Mitkä elementit kalusteessa on oltava?
  • Mikä on kalusteen käyttötarkoitus ja mihin se sijoitetaan?
  • Mikä on kalusteen odotettavissa oleva elinikä?

Nämä ovat esimerkkejä kysymyksistä, jotka määrittelevät kalusteen suunnittelun suunnan. Tarvekartoituksen päämääränä on saada kalusteen suunnittelija kanssasi samalle aaltopituudelle, joten asian äärelle kannattaa pysähtyä hetkeksi.

1. Mitä lisävarusteita saisi olla?

Digitalisoituneessa maailmassa harvemmin enää löytyy kalustetta, johon ei olisi yhteydessä mikään sähköinen laite. Vaikka langattomuus yleistyy vuosi vuodelta,  erilaiset laitteet, kuten kassapäätteet, valaisimet sekä lämpö- ja kylmähauteet vaativat kaikki edelleen sähköä – monesti myös kiinteän verkkoyhteyden.

Sähkön ja verkkoyhteyksien lisäksi etenkin ravintola-alalla on huomioitava myös mahdolliset jäähdytys-, vesi- ja lattiakaivokytkennät. Täsmällinen luettelo kalusteeseen sijoitettavista laitteista onkin ensiarvoisen tärkeää selvittää ennen erikoiskalusteen suunnittelun aloittamista.

2. Kartoita nykytilanne – huomioi huominen

Viisas katsoo tulevaisuuteen – esimerkiksi ylimääräiset sähkön läpiviennit kannattaa huomioida jo aikaisessa vaiheessa, koska erikoiskalusteisiin sijoitetaan usein laitteita, joista ei tässä vaiheessa ole edes vielä tietoa – tai joita ei ole vielä edes keksitty. Tästä hyvänä esimerkkinä on monien ravintoloiden ja baarien kalusteet vallanneet kännyköiden lataushotellit.

3. Tilan vaatimukset ja rajoitukset

Kalusteen lopullinen sijoituspaikka vaikuttaa aina suunnitteluun – suunnittelun kannalta on oleellista tietää, luokitellaanko suunniteltava kaluste ylipäätään kalusteeksi vai rakenteeksi.  Myös erilaisten määräysten ja direktiivien huomioiminen tässä vaiheessa säästää monelta sudenkuopalta.

Paloturvakonsultin mahdollisimman aikainen konsultointi on suotavaa, sillä kalusteiden ja rakenteiden erilaiset paloturvamääräykset vaikuttavat mm. kalusteen runko- ja pintamateriaalivalintoihin. Myös tilaa koskevat erilliset suunnitteluohjeet on syytä selvittää mahdollisimman nopeasti.

Design ei ole pelkkää pintaa

Usein ‘design’ sanana liitetään vain visuaalisuuteen ja ulkoasuun, vaikka sanan juuret ovat muotoilun maailmassa. Hyvä design onkin lähtökohtaisesti hyvää käytettävyyttä ja kasvavassa määrin myös hyvää asiakaskokemusta – kuten Standi Peoplen suunnittelemassa ravintola Chop Chopissa.

Kalusteen toiminnallisuuden selkeydyttyä siirretään kynät ja kahvikupit suunnittelupöydän ääreen! On aika sovittaa kalusteen vaatimukset ja asennustilan rajoitukset yhteen kalusteen visuaalisten tavoitteiden kanssa.

Kalusteen sijoituspaikka määrittelee usein visuaalisen suunnittelun lähtökohdat – moderni kaluste sopii historialliseen tilaan yhtä hyvin kuin kärsä koiraan, joten tilan ja sen vallitsevan ilmeen kunnioittaminen visuaalisessa suunnittelussa palvelee kalusteen käyttäjien lisäksi myös tilan muita asiakkaita.

4. Puuta, kuparia tai patinaa?

Kalusteen visuaalisuus voi määräytyä jo materiaalivalintojen pohjalta; eri vanereiden, patinoitujen metallipintojen ja kuluneen puupinnan suosiolle ei näy loppua ja joskus suunnittelu aloitetaankin materiaalikärki edellä.

Tässä vaiheessa budjetoinnin huomioiminen astuu suureen rooliin; arvokkaat ja tyylikkäät pintamateriaalit määrittelevät monesti budjetin suunnan ja haastavat prosessin seuraavan vaiheen – rakennesuunnittelun – entistä innovatiivisempiin ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin. Budjetin merkitystä ei voi liikaa korostaa. Mieti, mitä olet valmis maksamaan kalusteesta ja kerro tämä myös suunnittelijalle.

5. Käytännöllisyyden ja visuaalisuuden kompromissi

Maailman kauneinkin kaluste on kuitenkin turha, jos sen ergonomia ja käytettävyys ei ole kohdallaan. Eri työskentelykorkeuksien ja kalusteen elementtien välisten etäisyyksien huomioiminen on tärkeä osa niin kalusteen ergonomiaa kuin sen käytännöllisyyttä.

Jo tässä vaiheessa onkin selvää, että visuaalinen suunnittelu on jatkuvaa nuorallatanssia käytännöllisyyden ja visuaalisuuden välillä. Kalustesuunnittelun ammattilainen pitää kuitenkin huolen siitä, ettei ensiarvoinen käytännöllisyys tarkoita visuaalisesti tylsää lopputuotetta. Vaikka suunnittelu aloitetaankin kalusteen ulkonäöstä, rakennesuunnittelun huomioiminen jo tässä vaiheessa on normaali osa erikoiskalusteen suunnitteluprosessia.

6. Kalustesuunnittelu on yhteistyötä asiakkaan kanssa

Ammattitaitoinen suunnittelija pitää sinut tiiviisti mukana työn eri vaiheissa; kaksiulotteiset mitta- ja havainnekuvat kuvat sekä 3D-visualisoinnit ovat saaneet rinnalleen interaktiiviset 3d-mallit.

Vapaasti pyöriteltävät ja tarkasteltavat 3d-mallit auttavatkin hahmottamaan kalusteen ulkoasun ja toiminnallisuuden kaikkein parhaiten, ja mikä parasta – mallin ihailua varten tarvitsee vain normaalin verkkoselaimen!

Jos tila, johon kaluste sijoitetaan, on erityisen haastava, voidaan kalusteen 3d-visualisointi sijoittaa myös tilasta otettuun valokuvaan. Tällöin saadaan hämmästyttävän tarkka visio siitä, miltä lopputulos näyttää.

 

Kirjoittaja: Saku Lumivirta, suunnittelija ja kalustemuotoilija