Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:
Asiakas- ja toimittajarekisteri

Rekisterinpitäjä:
Standi People Oy

Osoite:
Petikontie 16-18, 01720 Vantaa

Muut yhteystiedot: standi@standi.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sini Husu, myyntijohtaja 044 491 8775

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu Standi People Oy:n (myöhemmin Standi) ja sen asiakkaan tai toimittajan välisen sopimukseen. Käsittely voi perustua myös oikeutettuun etuun tai rekisteröidyltä erikseen pyydettyyn suostumukseen.

Henkilötietoja käsitellään Standin palveluihin liittyvien asiakas- ja toimittajasuhteiden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Tietoa hyödynnetään palveluiden myynnissä ja markkinoinnissa, osto- ja myyntisopimusten hallinnoinnissa, osto- ja myyntilaskutuksessa, palvelutoteutuksessa, asiakaspalvelussa sekä alihankintapalveluiden ja materiaalien hankinnassa.

Rekisterin tietosisältö 

Rekisterin tietosisältö pitää sisällään tiedon henkilön asemasta, yhteystiedoista, työtehtävistä ja muista vastaavaista tiedoista, joilla on merkitystä asiakassuhteen kehittämisen ja/tai sopimusvelvoitteiden mukaisen palvelun tuottamisessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tai toimittajan ilmoittamana tai rekisteröidyltä itseltään. Tietoa voidaan kerätä myös perustuen oikeutettuun etuun.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Standi voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa yhteistyökumppaneille palvelun tuottamiseksi, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 Tietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällöin siirto toteutetaan käyttäen EU:n hyväksymiä menettelyjä kuten EU-U.S. Privacy Shield -järjestelyä tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella Standin toimesta, jolloin teemme alihankkijan kanssa tietojenkäsittelysopimuksen (Data Processing Agreement, DPA), jolla henkilötietojen yksityisyys suojataan. Nämä alihankkijat ovat yleensä pilvipalveluiden tai muiden IT-palveluiden tuottajia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu tietoturvallisuudesta huolehtien lainsäädännössä edellytetyllä tavalla. Käyttöoikeus on henkilörekisteriin on ainoastaan Standin määrittelemillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu teknisesti palomuurilla. Rekisteröidyt voivat halutessaan tarkistaa, mitä tietoa heistä on järjestelmään talletettu, kieltää tietojen käytön tai vaatia tietoja poistettavaksi tai korjattaviksi lähettämällä asiaa koskevan viestin Standille.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen koskien suoramarkkinointia.